Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.Ar gyfer Teuluoedd

Mae Pontio'n gweithio'n galed i ddarparu perfformiadau a digwyddiadau o ansawdd uchel i bobl ifanc a'u teuluoedd.  Mae rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau sydd i ddod ar gael yma.  

Cyfleusterau
Mae gan Pontio ddigon o seddau, a llefydd i gadw coetsis ar gyfer grwpiau teuluol.  Mae cyfleusterau newid babis i'w cael ar Lefel 0 a Lefel 1 mewn toiledau dynion a merched.  Fe welwch hefyd fod gennym fwydlen ar gyfer plant yn ein Caffi a Bwyty, gyda digon o ddewis at ddant pawb.

Tocynnau
Mae prisiau gostyngol ar gael i bobl ifanc.  Am fwy o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Archebu.

Ffoniwch
Cysylltwch â ni i drafod unrhyw ofynion cyn eich ymweliad: 01248 383838.

Yn dod yn fuan ar gyfer teuluoedd...

Mae gennym sioeau ar gyfer teuluoedd bob mis yn y Stiwdio fel rhan o'n strand Teulu Pontio Family, gyda gweithdai creadigol am ddim, gydag artist lleol,yn dilyn pob sioe. Gobeithio eich gweld yn fuan!

Digwyddiadau FILM+ TEULU gyda chefnogaeth Film Hub Wales