Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

fabLAB

Mae fabLAB Pontio yn rywle lle allwch gael mynediad at offer prototeipio a gweithgynhyrchu digidol.

Unigolion dros 18 oed yn unig (14 os o dan oruchwyliaeth aelod oedolyn).


Cam 1 
Defnyddiwch y botwm 'Archebu Sesiwn Cynefino' ar y dde i gael gafael ar docyn am ddim ar gyfer sesiwn cyflwyno fabLAB (Angen cofrestru ar wefan Pontio). Cewch ddod i weld beth sydd ar gael, siarad efo staff gwybodus a phrofiadol, a chael mewnwelediad i'r posibiliadau o brototeipio a sylweddoli eich prosiectau personol.  Mae llefydd yn brin felly archebwch yn gynnar.

Os ydych yn hoffi’r hyn a welwch, gallwch gofrestru fel aelod fabLAB, a gellid gwneud hynny ar y diwrnod. Mae aelodaeth yn cynnwys sesiwn cynefino Iechyd a diogelwch cyffredinol i'r fabLAB, a bydd angen i chi ymgymryd i gydymffurfio â'r holl ofynion, rheolau, a systemau diogelwch. Mae aelodaeth ddi-dâl yn rhoi mynediad i offer y fabLAB, ond cyn i chi gael defnyddio peiriannau bydd angen i chi archebu lle ar sesiwn hyfforddiant penodol ar gyfer y peiriant dan sylw.


Cam 2 
Unwaith y byddwch yn aelod ac wedi cwblhau'r sesiwn cynefino Iechyd a Diogelwch cyffredinol, gallwch archebu sesiynau hyfforddiant fabLAB.  Defnyddiwch y botwm 'Archebu Hyfforddiant a Mynediad i'r Gweithdy' ar y dde er mwyn gweld y sesiynnau hyfforddiant sydd ar gael.  Byddwch yn ymwybodol na fyddwch yn gallu gweld dyddiadau'r sesiynnau nes bydd aelodaeth wedi cael ei aseinio i'ch cyfrif yn dilyn y sesiwn cynefino. Bydd ffi fychan yn cael ei godi am sesiynau hyfforddiant offer. Rhaid cwblhau sesiwn hyfforddiant offer perthnasol cyn y gallwch ddefnyddio’r offer hwnnw.


Cam 3 

Unwaith y byddwch wedi cwblhau hyfforddiant offer gallwch archebu sesiynau gweithdy fabLAB i weithio ar eich prosiectau eich hun yn defnyddio'r peiriant dan sylw.  Defnyddiwch y botwm 'Archebu Hyfforddiant a Mynediad i'r Gweithdy' ar y dde er mwyn gweld y sesiynnau gweithdy sydd ar gael.  Byddwch yn ymwybodol na fyddwch yn gallu gweld dyddiadau'r sesiynnau nes bydd aelodaeth wedi cael ei aseinio i'ch cyfrif yn dilyn y sesiwn cynefino.  Gwyliwch y wefan am argaeledd ac i archebu. 


Offer

Wedi cwblhau'r hyfforddiant perthnasol, gall aelodau archebu lle i ddefnyddio'r canlynol:

 •  Torwyr laser
 •  Argraffwyr 3D
 •  Torwyr finyl
 •  Peiriannau Brodwaith a gwnïo
 •  Peiriannau melino CNC maint bach a chanolig
 •  Offer Electroneg
 •  Cyfarpar i blygu Plastics
 •  Offer argraffu sychdarthiad
 •  Llif ffret trydanol
 •  Meinciau gwaith ac offer llaw
 •  Offer fideo a ffotograffiaeth


Gwybodaeth Diogelwch

Gwelwch ein gwefan fabLAB am fwy o wybodaeth am ddiogelwch ac offer.
Diogelwch yn Gyntaf (Rheolau Tŷ Sylfaenol)

Mae diogelwch Aelodau yn bwysig iawn i ni ac rydym am i chi fod yn ddiogel a chael hwyl yn ein gweithdai, felly dyma yw'r rheolau tŷ sylfaenol:

 • Mae defnydd fabLAB yn amodol ar bresenoldeb goruchwyliwr fabLAB
 • All offer ond cael ei ddefnyddio ar ôl cwblhau sesiwn hyfforddiant penodol a derbyn awdurdodiad.
 • Mae disgwyl i aelodau barchu a dilyn ein holl reolau, asesiadau risg, a chyfarwyddion defnydd diogel.
 • Ni chaniateir bwyta yn ein gweithdai, ond mae yna bedwar lle bwyta yn adeilad Pontio.
 • Er mwyn eu diogelwch, ac yn anffodus, ni allwn ganiatáu plant ifanc yn ein gweithdai. Unigolion dros 18 oed yn unig (14 os o dan oruchwyliaeth aelod oedolyn).