Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

Projectau

Wal Wen

Wal Wen

Llwyfan wedi’i guradu yw’r Wal Wen sy'n golygu y gellir taflunio fideos, ffotograffau, ffilmiau animeiddio a delweddau symudol mawr ar y waliau gwyn enfawr sydd ym mannau cyhoeddus Pontio. Mae'r rhain yn rhoi profiadau sy'n ysgogi, ysbrydoli a diddanu cynulleidfaoedd. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
 

Bryn Terfel Anfonaf Angel

Synthesis

Mae dau broject yndod â'r celfyddydau a'r gwyddorau ynghyd mewn ffyrdd newydd a chyffrous eu dewis fel rhan o broject Synthesis Pontio. Mae'r ymgeiswyr llwyddiannus yn arddangos eu gwaith mewn diwrnod agored i'r cyhoedd. Cliciwch yma i ddysgu mwy am Synthesis.
 

Animation Project

Lab:time²

Menter gan Ganolfan Cenedlaethol Celfyddydau Syrcas yw Lab:time² sy’n cysylltu pobl greadigol gyda theatrau a lleoliadau partner er mwyn arbrofi gyda Chelfyddydau Syrcas. Strand o gyllid Lab:time yw Lab:time² ar gyfer arloesedd syrcas a gefnogir gan Sefydliad Esmée Fairbairn. Cliciwch yma i ddysgu mwy am Lab:time².
 

Animation Project

Cwmni Theatr Invertigo

Invertigo yw Cwmni Cysylltiol Pontio ac mae’r ddau sefydliad yn cydweithio i gynnig theatr ddynamig newydd yn Gymraeg ac yn Saesneg. Dan arweiniad y Cyfarwyddwr Artistig Steffan Donnelly, mae’r cwmni arobryn Invertigo Theatre Company yn cynrychioli’r llai adnabyddus, yn hyrwyddo lleisiau llenyddol sydd wedi eu hesgeuluso, theatr ddwyieithog, ac yn cynhyrchu ysgrifennu newydd, dyfeisgar. Mwy

Animation Project

Corneli Cudd

Preswyliad cerddorol sy’n pontio’r cenedlaethau rhwng pobl ifanc a’r henoed mewn cartrefi gofal yw Corneli Cudd. Bwriad y prosiect yw rhoi cyfle i bobl ifanc weithio gyda Manon Llwyd y cerddor preswyl er mwyn adeiladu perthynas a pherthynnas gerddorol gyda’r preswylwyr, a thrwy hynny ddatblygu dealltwriaeth o ddementia. Cliciwch yma i ddysgu mwy am Corneli Cudd.