Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
BLAS yw prosiect cyfranogol ieuenctid Pontio sy’n cynnig profiadau celfyddydol i blant a phobl ifanc. Mae 3 cangen i BLAS, yn gyntaf ein gweithdai drama wythnosol i blant o flwyddyn 3 hyd at blwyddyn 13. Yn ail, rydym yn cynnal prosiectau celfyddydol iechyd a lles gyda phlant a phobl ifanc. Ac yn drydydd rydym yn cynnal prosiectau celfyddydol ieuenctid ar y cyd â chwmnïoedd proffesiynol sydd yn ymweld â Pontio.

Lansiwyd Pontio yn Ionawr 2013 yn dilyn cais llwyddiannus am arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae BLAS wedi mynd o nerth i nerth yn dilyn nifer o brojectau llwyddiannus gydag ymarferwyr ysbrydolegig a phlant a chymuned brwdfrydig Bangor.

Mared Elliw Huws, Cydlynydd Datblygu’r Celfyddydau Pontio sy’n rhedeg BLAS.

Mae’r prosiect yn cael ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac Ehangu Mynediad, Prifysgol Bangor.


Gweithdai Drama Wythnosol
Stiwdio Pontio
 
Gweithdai drama a pherfformio wythnosol i ddatblygu hyder, presenoldeb llwyfan, sgiliau perfformio ac i fwynhau!
 
Lle: Stiwdio
Pryd: Pob nos Lun a nos Fercher yn ystod y tymor
Nos Lun: 5.00pm-6.00pm Blwyddyn 3 a 4, 6.15pm–7.15pm Blwyddyn 5 a 6, 7.30pm-8.30pm Blwyddyn 7, 8 a 9
Nos Fercher: 7.30pm-8.30pm Blwyddyn 10 - 13
Cost: £25 (mae gostyngiad ar gael ar gyfer trigolion LL57 1)
 
Bydd y gweithdai yn cael eu cynnal yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg. Does dim rhaid bod yn rhugl, ac rydym yn croesawu pawb o bob gallu ieithyddol.Cliciwch ar y botwm prynu neu cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau i gofrestru.

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch ebost at Mared: m.huws@bangor.ac.uk

Dyma gipolwg o'r gwaith gwych mae BLAS yn ei wneud ...


  

  


Sioeau BLAS