Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

Gwirfoddoli

Gwirfoddolwch

Mae Pontio yn lleoliad prysur, gyda channoedd o ddigwyddiadau a dangosiadau sinema bob blwyddyn.  Mae angen tîm o wirfoddolwyr ymroddedig i gynorthwyo tîm Pontio er mwyn sicrhau bod ein cynulleidfaoedd yn cael profiad pleserus a chadarnhaol.

Beth yw'r buddion o wirfoddoli gyda Pontio?
  • Cyfle i gyfarfod ystod eang o bobl.
  • Cyfle i ddysgu, datblygu a defnyddio sgiliau newydd (cyfathrebu, gofal cwsmer, gwaith tîm, rheoli amser).
  • Bydd Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn derbyn cydnabyddiaeth am y sgiliau y maent yn eu datblygu tra'n gwirfoddoli gyda Pontio - gall pwyntiau ychwanegol XP gael eu hawlio tuag at Wobr Cyflogadwyedd Bangor.
  • Bydd Canolfan Bedwyr yn cynnig hyfforddiant iaith ac yn darparu sesiynau ar bolisi iaith.
  • Gallwch wirfoddoli o 16 oed ymlaen.
Am fwy o fanylion cysylltwch â gwirfoddolwyr@pontio.co.uk neu 01248 382666.