Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

GWEITHGAREDDAU AC ADNODDAU AR-LEIN I BLANT

Helo bawb a chroeso i dudalen Teulu Pontio!

Dwdl ydw i, mascot Teulu Pontio, ar hyn o bryd rwy'n gwylio llwyth o sioeau ac yn gwneud swp o weithgareddau ar-lein am nad ydym yn gallu cynnal sioeau yn ein Theatr Stiwdio. Dyma rai gweithgareddau a sioeau gallwch chi eu mwynhau adref, rhai gan BLAS a rhai gan ein ffrindiau sy'n ymweld â Pontio.

Rydym yn edrych ymlaen i groesawu pawb yn ôl, pan fydd yn ddiogel inni wneud hynny, ond y cyfamser, daliwch ati i fod yn greadigol gyda'r gweithgareddau a sioeau isod!

Cadwch yn ddiogel,
Dwdl


/ArticleMedia/Images/BLAS/Projectau%20BLAS/Iechyd%20a%20Lles/Hyder%20Merched_400.jpg

/ArticleMedia/Images/BLAS/Projectau%20BLAS/Iechyd%20a%20Lles/Hyder%20Merched_400.jpg
DAL I GREU
Gweithdai ar-lein gan BLAS (Project cyfranogol ieuenctid Pontio)

Bob dydd, mae BLAS yn rhyddhau gweithdy i chi wneud adref. Mae'r gweithdai yn amrywio o syrcas i ddawns, drama i gelf a fideos o archif BLAS, mae rhywbeth i bawb felly ymunwch yn yr hwyl gan Ddal i Greu! Maent ar gael ar Facebook BLAS bob dydd am 1pm - cliciwch yma i fynd i'w tudalen!

Os hoffech wybod mwy am BLAS a'r holl waith gwych maent yn ei wneud, cliciwch yma.

Cofiwch:


Mae pob gweithdy ar gael am 10 diwrnod!
Maent ar gael am 1pm yn ystod yr wythnos waith
Gadewch inni wybod sut hwyl yr ydych yn ei gael!

TAFLENNI GWEITHGAREDD TEULU PONTIO

Crëwyd y taflenni hyn ar gyfer sioeau Teulu Pontio yn y gorffennol. Mae croeso i chi eu lawrlwytho a'u cwblhau. Mwynhewch!

     


GWEITHDAI, GWEITHGAREDDAU A SIOEAU I'W GWYLIO

Mae ffrindiau Dwdl wedi bod yn brysur yn creu cynnyrch newydd a gwneud eu sioeau ar gael i'w gwylio ar-lein. Mae cwmnïau o Gymru a thu hwnt yn ymweld â ni drwy'r flwyddyn, gan ddod â'i sioeau hudol i'n Stiwdio. Rydym yn awyddus i chi barhau i brofi'r hud a lledrith hwnnw - felly byddwn yn diweddaru'r dudalen yma gydag unrhyw gynnyrch newydd gan ein ffrindiau sydd mor bwysig inni yma yn Pontio.


/ArticleMedia/Images/BLAS/Projectau%20BLAS/Iechyd%20a%20Lles/Hyder%20Merched_400.jpg

Arad Goch
Taflenni Sgriptio a Lliwio

Mae Arad Goch wedi creu taflenni lliwio a sgriptio ar eich cyfer! Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ac i'w lawrlwytho!


/ArticleMedia/Images/BLAS/Projectau%20BLAS/Iechyd%20a%20Lles/Hyder%20Merched_400.jpg

M6 Theatre Company
A Tiger's Tale

A welsoch chi A Tiger's Tale gan M6 Theatre Company yn Stiwdio Pontio? Mae'r sioe ar gael i'w gwylio am y bythefnos nesa'! Cliciwch yma i'w gwylio!

Ar gael nes Sul 24 Mai
Oed: 4+


/ArticleMedia/Images/BLAS/Projectau%20BLAS/Iechyd%20a%20Lles/Hyder%20Merched_400.jpg

Pickled Image
Yana and the Yeti

Cofio sioe hyfryd Yana and the Yeti? Wel, dyma gyfle i chi ei gwylio eto neu ei gwylio am y tro cyntaf! Sioe hudolus ar gael yma!

Oed: 5+
Cyfrinair: YanaYeti


/ArticleMedia/Images/BLAS/Projectau%20BLAS/Iechyd%20a%20Lles/Hyder%20Merched_400.jpg

Seren Ddu a Mwnci
Templedi Pypedau Cysgod

Mae Seren Ddu a Mwnci wedi creu templedau pypedau wedi'u hysbrydoli o'u sioe Dygwyl y Meirw! Cliciwch yma am gyfarwyddiadau ac i'w lawrlwytho.


/ArticleMedia/Images/Teulu%20Pontio%20Family/Chores_400%5B1%5D.jpg
 

Cluster Arts
Gweithdy ar-lein a thaflen lliwio

Roedd cwmni Cluster Arts i fod i ymweld â ni fis Mai am y tro cyntaf! Fodd bynnag, rydym yn trefnu i aildrefnu eu hymweliad ar gyfer y dyfodol. Yn y cyfamser, maent wedi creu gweithdy arlein, ar gael yma a thaflen lliwio wedi ysbrydoli gan eu sioe Chores, ar gael yma.


/ArticleMedia/Images/Teulu%20Pontio%20Family/Chores_400%5B1%5D.jpg
 

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru
Dewch i ddawnsio!

Rydym yn edrych ymlaen i gael Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru atom bob blwyddyn, felly, os ydych chi yn eu methu cymaint â ni - mae ganddynt lwyth o ddeunydd ar eu Hwb Digidol! Ewch draw am weithdai, perfformiadau - rhywbeth i'r holl deulu! Cyfle i chi archwilio'r cyfrwng o ddawns os nad ydych wedi gwneud o'r blaen!

/ArticleMedia/Images/Teulu%20Pontio%20Family/Chores_400%5B1%5D.jpg
 

balletLORENT
Gweithdy i ddeffro!

Rydym ni'n Pontio yn ffans mawr o balletLORENT, mae eu sioeau bob tro yn ein hudo! Ar hyn o bryd mae ganddynt ddosbarth dyddiol i ddeffro'r plant yn y boreuau yn ogystal â yoga, sgyrsiau a mwy i oedolion! Ewch draw i'w gwefan i wneud, gwylio a gwrando!

/ArticleMedia/Images/Teulu%20Pontio%20Family/Chores_400%5B1%5D.jpg
 

Ballet Cymru
Sesiynau Tiwtorial

Mae Ballet Cymru bob tro yn herio confensiynau bale ac mae ein cynulleidfaoedd wrth eu boddau â nhw! Draw ar eu YouTube mae sesiynau tiwtorial dyddiol ac ar Ddydd Sul 24 Mai bydd y cyfle i wylio eu cynhyrchiad Cinderella! Ewch i'w gwefan YouTube i wylio a chymryd rhan!