Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.Cenhadaeth Artistig

Cenhadaeth Pontio yw creu rhaglen artistig o'r ansawdd uchaf sy'n arloesol, uchelgeisiol ac yn berthnasol i'n cymunedau. Yn Pontio rydym yn credu yng ngrym y celfyddydau i gael effaith gadarnhaol ar ein bywydau a bod gan bob un ohonom yr hawl i brofi'r celfyddydau. 

Yn Pontio fe gewch:

> raglen artistig eang, o ddigrifwyr i opera siambr
> archwilio'r diwylliant Cymreig a'r iaith Gymraeg drwy'r celfyddydau, gan ddiffinio ac ailddiffinio ein hunaniaeth ddiwylliannol 
> fywiogrwydd artistig yn treiddio drwy bob rhan o'r ganolfan gydol y dydd
> gyfleoedd i bob oed a chwaeth, yn cynnwys sioeau Teulu Pontio Family,  dangos rhaglenni byw, gweithdai a mwy  
> gynnwys creadigol gwreiddiol trwy ddod â'r celfyddydau, gwyddoniaeth a thechnoleg at ei gilydd mewn partneriaethau arloesol ac archwiliadol 
> gartref i ddoniau ifanc a newydd a llwyfan i rannau eu gwaith

Nod Prifysgol Bangor, fel a nodir yn yr amcan strategol yw:

I wella cyfraniad y Brifysgol i ddatblygiad diwylliannol y rhanbarth, gan gynnwys drwy'r prosiect Pontio a rhaglenni eraill.