Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

Myfyrwyr Bangor

Pontio i fyfyrwyr

Beth bynnag yr ydych yn ei astudio ym Mangor, mae Pontio y cynnig pob math o brofiadau newydd. Gall y rhain amrywio o weithgareddau ymarferol fel gwirfoddoli neu gymryd rhan mewn sioeau ar y llwyfan a thu ôl i’r llenni, i ymgymryd ag ymchwil neu weithredu fel tiwtoriaid dan hyfforddiant. Weithiau mae’n fater o gael seibiant oddi wrth fywyd academiadd am ychydig hefyd – mynd i weld ffilm neu ymgolli mewn cerddoriaeth neu ddawns – oherwydd mae bywyd prifysgol yn golygu cael profiad crwn a chyflawn.

Cynigion Arbennig i Fyfyrwyr

Nid dim ond cartref i’ch darlithoedd ac ardaloedd astudio yw Pontio – rydym hefyd yn cynnig y sioeau gorau o Gymru ac ar draws y byd, o’r digrifwyr gorau i’r sinema a cherddoriaeth fyw. Rydym wedi prisio tocynnau’n arbennig ar gyfer myfyrwyr. Mae pob myfyriwr yn gymwys ar gyfer cyfraddau consesiwn, felly cymrwch olwg ar yr hyn sydd ar y gweill yma, i godi blys arnoch!

Rydym hefyd yn medru trefnu gostyngiadau grŵp mewn rhan fwyaf o achosion os yw adrannau academaidd eisiau dod i weld cynyrchiad.

Cartref Undeb y Myfyrwyr 

Mae Pontio hefyd yn gartref i Undeb y Myfyrwyr. Wedi'i leoli o fewn yr adeilad, y mae canolbwynt i fywyd y campws a dim ond tafliad carreg o Stryd Fawr Bangor gyda'i siopau, tafarndai a bwytai.


Cyfleoedd

Mae gan fyfyrwyr bellach leoliad o’r safon uchaf i lwyfannu eu cynyrchiadau – o ddawns i sioeau cerdd, cerddoriaeth, drama a ffilmiau. Rydym yn cydweithio’n agos â swyddogion sabothol a staff Undeb y Myfyrwyr i gynnig cyfleoedd i gymdeithasau myfyrwyr arobryn a bywiog Bangor.

Ymysg y clybiau a chymdeithasau sydd wedi perfformio yn Pontio mae:

• SODA, y gymdeithas Theatr Gerdd
• Dawns Prifysgol Bangor
• BEDS, Cymdeithas Ddrama Saesneg
• Cerddorfa Symffoni
• Côr Siambr
• Cerddorfa a Chôr Cymdeithas Gerdd
• Band Pres
• Band Cyngerdd
• Cymdeithas Jas
• Cymdeithas Ukelele
• Cymdeithas Ffitrwydd Polyn
• Cerddorfa Tsieineaidd-Shandong
• Cymdeithas Ffilm
• Côr Neuadd JMJ
• Cymdeithas John Gwilym Jones, Cymdeithas Ddrama Gymraeg

Gwirfoddoli

Mae nifer o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn manteisio ar y cyfle i ennill sgiliau gwerthfawr ac yn mwynhau popeth sydd gan y celfyddydau i’w gynnig trwy ddod yn wirfoddolwr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, danfonwch e-bost at gwirfoddolwyr@pontio.co.uk neu ffoniwch 01248 382666.

Cymdeithaswch â ni

Y ffordd orau i glywed am ein digwyddiadau yw trwy gofrestru ar ein rhestr bostio - ewch i 'Fy Nghyfrif' ar y wefan neu gofynnwch ar y dderbynfa
Cofiwch hefyd ddilyn ni ar Twitter neu Instagram a'n hoffi ni ar Facebook! Facebook, Twitter, YouTube, ac Instagram.

Dyma gyfle i chi gael eich dos diwylliannol gydag ystod eang o ddigwyddiadau sy’n cynnwys cerddoriaeth, drama, dawns, syrcas a chomedi, yn ogystal â rhaglen sinema misol o ffilmiau mawr i ffilmiau amgen. Gobeithio y gwelwn ni chi yma’n fuan!