Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

Rhoi gwybodaeth ar waith

Mae Pontio yn gyfle newydd pwysig i fusnesau gael mynediad at yr arbenigedd a’r cyfleusterau sydd ar gael yn y brifysgol. Mae gan Fangor brofiad cadarn o ddarparu cefnogaeth busnes o ansawdd da sydd wedi ennill gwobrau; mae’n canolbwyntio ar ysbrydoli arloesi, gwella perfformiad a hyrwyddo cynaliadwyedd. 

Yn arbennig, bydd y man arloesi yn Pontio yn cynnig cymysgedd unigryw o gyfleusterau a sgiliau wedi eu cynllunio i annog cwmnïau i ddatblygu syniadau newydd a'u marchnata. Mae polisi blaenllaw Llywodraeth Cymru ‘Arloesi Cymru' wedi nodi'r pwysigrwydd o fabwysiadu dulliau 'arloesi agored' fel rhai allweddol o ran gwella pa mor gystadleuol yw economi Cymru.

Bydd y mannau a chyfleusterau arloesi yn Pontio, staff gwybodus a gwasanaethau cefnogi yn rhan o'i swyddogaeth graidd yn helpu i gau'r bwlch arloesi rhwng mentrau yng Nghymru, yn amrywio o ficro fusnesau i sefydliadau mawr. Cafwyd cyllid o gronfa cydgyfeiriant yr Undeb Ewropeaidd i adeiladu Pontio ac i brynu cyfleusterau arloesi uwch gyda'r amcan canolog o greu effaith barhaol yn ein cymuned fusnes.

Darganfyddwch mwy am ein syniadau ar gyfer arloesi yn Pontio.