Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Nos Fawrth 8 Mai, 7.30pm
   £12/£10 gostyngiadau

   Stiwdio


6.15pm, Ystafell Cemlyn Jones
Lefel 2, Pontio

Sgwrs cyn y sioe i ddysgwyr
Nodwch y bydd y sgwrs yma
yn Gymraeg. Mae tocynnau am
ddim i'r digwyddiad yma ond r
haid eu harchebu ymlaen llaw.
Theatr Genedlaethol Cymru
mewn cydweithrediad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Theatrau Sir Gâr

Estron

gan Hefin Robinson

Gliniadur, tun o siocledi Quality Street, ac awdur yn chwilio am ei ddrama mewn bydysawd diderfyn.

Mae digwyddiadau ysgytwol diweddar wedi troi byd Alun ben i waered, ond yn y tywyllwch mae’n ceisio cysur gan ymwelydd o fyd arall.

Drama newydd amgen ar gyfer y genhedlaeth hon gan un o’n hawduron ifanc mwyaf talentog, ac enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau, 2016. Llwyfannwyd Estron am y tro cyntaf yn y Cwt Drama, Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017. Dyma gyfle prin i weld gwaith buddugol y Fedal Ddrama ar daith genedlaethol.

Ro’n i’n ddagrau i gyd, a gwên lydan ar fy ngwep, pan saethais ar fy nhraed ar ei diwedd . . . Dyma ddrama bwerus . . . y mae’n rhaid ei phrofi.” Lowri Cooke

Mynediad ar gyfer y di-Gymraeg drwy gyfrwng SIBRWD – lawr-lwythwch yr ap

#Estron