Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Nos Fercher 15 Mai
   8pm
   Theatr Bryn Terfel
   £15

Off the Kerb Productions yn cyflwyno

Sean Walsh

'After This One, I'm Going Home'

Enwebwyd Seann Walsh am Wobr Comedi Caeredin ac yn ôl ei gyfaddefiad ei hun ef yw'r “Lie-In King”, ac mae The Guardian o'r farn mai Walsh yw "unquestionably the best observational comic of his generation".

Dychwelodd Seann Walsh yn ddiweddar o'i daith yn yr Unol Daleithiau, lle'r ymddangosodd ar y rhaglen deledu Conan, a bellach mae ar daith drwy wledydd Prydain.

Mae'r creadur blêr, tanllyd a bywiog hwn, sydd eto'n hoff iawn o segura, yn cael ei gydnabod bellach yn un o'r comediwyr byw gorau i ddod o'r Deyrnas Unedig.

Daeth Seann i'r amlwg gyntaf fel actor yn rhaglen gomedi Comedy Central, Big Bad World, ac yn fuan wedyn cafodd y brif ran yn Monks (BBC One). Aeth ati i ddefnyddio ei ddoniau comedi corfforol yng nghomedi ddi-eiriau Sky, Three Kinds of Stupid, ac arweiniodd hynny at iddo gynhyrchu, ysgrifennu ac ymddangos yn ei gyfres gomedi ddi-eiriau ei hun ar y we, The Drunk. Hefyd ysgrifennodd a serennu yn ei ffilm fer ei hun ar gyfer Sky Arts ac yn awr mae'n cyd-serennu yng nghyfres gomedi newydd sbon Jack Dee, Bad Move (ITV one). Yn ddiweddar ymddangosodd am y tro cyntaf mewn ffilm hir fel nemesis y plant yn y ffilm i deuluoedd, 2:hrs. Mae Seann yn brysur ar ei ffordd i fod yn un o’r actorion comedi gorau ym Mhrydain.

14+