Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Nos Wener 27 Gorffennaf
   8pm
   Dydd Sadwrn 28 Gorffennaf
   2pm, 5pm, 8pm

   Stiwdio
   £12/£10 gostyngiadau
   10% i ffwrdd i grwpiau o
   10 neu fwy

National Theatre Wales a Migrations

NHS70: Touch

Cymysgedd trawiadol o gelf wedi ei leoli, perfformiad a chyswllt â chynulleidfa, mae’r gwaith hwn wedi ei ysbrydoli gan waith yr osteopath Julie Nioche a thystiolaeth aelodau o staff a chleifion y GIG.

Gan ddefnyddio set finimalistig sy’n cynnwys darn mawr o bapur yn gorchuddio’r wal a’r llwyfan mae NHS70:Touch yn wahoddiad i bobl gysylltu trwy eiriau. Wrth i’r perfformwyr greu rhwydwaith o eiriau atgofus, mae’r gofod noeth yn raddol yn cael ei weddnewid. Gwahoddir aelodau’r gynulleidfa i ymateb yn eu tro gyda’u geiriau eu hunain, gan greu darn unigryw o waith ym mhob un perfformiad.

Yn rhyngweithiol ac yn fyfyriol, bydd Touch yn archwilio pwysigrwydd cyffwrdd corfforol fel rhan o ofal a thriniaeth claf a’r rhwydweithiau rhyng-gysylltiol cymhleth o bobl o gwmpas taith rhywun o drawma i adferiad.

Mae Touch yn cael ei greu gan bwerdy o artistiaid a sefydliadau rhyngwladol, cenedlaethol a lleol; National Theatre Wales, Migrations o Lanrwst, y cerddor Ffrengig Alexandre Meyer a’r coreograffydd a dawnswraig Julie Nioche, y coreograffwyr Filiz Sizanli a Mustafa Kaplan o Dwrci, a chast o ddawnswyr yn cynnwys Laura Dannequin, Angharad Harrop, Cai Tomos a Simon Whitehead.


Mae NHS70: Touch yn un o saith digwyddiad ar draws Cymru gan NTW ym mis Gorffennaf i ddathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd yn 70. Mae manylion llawn am NHS70 i’w cael ar: nationaltheatrewales.org/cy.

Canllaw oed: 14+