Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

Llechi


Theatr Bryn Terfel
Nos Lun 7 a Nos Fercher 9 Awst 2017, 8pm
£15 safonol / £13 dros 60 / £12 myfyrwyr a dan 18 oed
 

Cafodd Llechi ei berfformio yn gyntaf i theatr lawn fel rhan o raglen agoriadol Pontio yn 2016. Mae’n waith ar y cyd newydd sbon sy’n cynnwys agweddau gweledol, cerddorol ac awyrol ac wedi ei ysbrydoli gan thema’r chwarel a hanes Bethesda. Mae hefyd yn cydnabod y chwarelwyr, oedd yn benderfynol o sicrhau gwell dyfodol i’w plant ac a gyfrannodd o’u tal isel tuag at sefydlu Prifysgol Bangor – Prifysgol y mae Pontio yn rhan ohoni.  

Grŵp gwerin amgen yw 9Bach sy’n teithio Prydain a’r byd ac a gafodd eu henwebu yn ddiweddar am y Grŵp Gorau yng Ngwobrau Gwerin Radio 2 2017, yn dilyn cipio’r wobr am yr Albwm Orau am Tincian yn 2015. Yn ymuno â 9Bach ar y llwyfan bydd Lleuwen Steffan, Siân James, Caleb Rhys, Côr y Penrhyn, Vertical Dance Kate Lawrence, John Ogwen a’r bardd Martin Daws.  

Diolch arbennig i
Guto ‘Cwm Idwal’ Roberts, Ieuan Wyn, Nebert, Gaynor Elis-Williams, Gwen Angharad Gruffudd, Mared ac Alan Jones, Tim Cumine, Storiel, Llyfrgell Prifysgol Bangor  

Mae’r ail-lwyfaniad o Llechi, sef cydweithrediad 9Bach / Pontio yn bosib oherwydd cefnogaeth hael Cronfa Bangor.