Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

Contacts

 

Ymholiadau Cyffredinol - 01248 383838 - info@pontio.co.uk
Swyddfa Docynnau - 01248 382828
Cyfeiriad: Pontio, Prifysgol Bangor, Ffordd Deiniol, Bangor LL57 2TQ

Pwy 'di pwy?

Osian Gwynn - Cyfarwyddwr Celfyddydau Pontio
Lauren Roberts - Cymhorthydd Personol - l.roberts@bangor.ac.uk - 01248 383878

Tîm Gweithredol
Eleri Davies - Rheolwr Gweithrediadau - e.davies@bangor.ac.uk - 01248 383059
Sharon Roberts - Uwch Reolwr Blaen Tŷ a Chyfleusterau - sharon.roberts@bangor.ac.uk - 01248 383058
Rhys Lloyd Jones - Rheolwr Blaen Tŷ - rhys.jones@bangor.ac.uk - 01248 383824
Roseanne Mapp - Rheolwr Blaen Tŷ - r.mapp@bangor.ac.uk - 01248 383824
Megan Forster - Rheolwr Blaen Tŷ - m.c.forster@bangor.ac.uk - 01248 383824
Aaron Palmer - Rheolwr Blaen Tŷ - a.palmer@bangor.ac.uk - 01248 383824

Swyddfa Docynnau
Sandra Hughes-Jones - Cydlynydd y Swyddfa Docynnau - s.hughes-jones@bangor.ac.uk - 01248 383829
Arwel Jones - Cynorthwyydd Swyddfa Docynnau - a.d.jones@bangor.ac.uk - 01248 382828
Glesni Jones - Cynorthwyydd Swyddfa Docynnau - g.h.jones@bangor.ac.uk - 01248 382828
Alun Parrington - Cynorthwyydd Swyddfa Docynnau - a.parrington@bangor.ac.uk - 01248 382828

Tîm Marchnata
Gwen Siôn- Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu'r Celfyddydau - gwen.sion@bangor.ac.uk - 01248 388421
Hanna Dobson - Cydlynydd Marchnata a Datblygu Cynulleidfa - h.o.dobson@bangor.ac.uk - 01248 383892

Tîm Artistig
Shari Llewelyn - Cynhyrchydd Creadigol - s.llewelyn@bangor.ac.uk - 01248 382179
Emyr Glyn Williams - Cydlynydd Sinema - e.g.williams@bangor.ac.uk - 01248 382704
Manon Awst - Cydlynydd Creadigol Gofodau Cyhoeddus - manon.awst@bangor.ac.uk - 01248 382813
Mared Elliw Huws - Cydlynydd Datblygu'r Celfyddydau - m.huws@bangor.ac.uk - 01248 382141
Catrin Rhys - Gweinyddwr Theatr - c.rhys@bangor.ac.uk - 01248 383877

Tîm Technegol
Gwion E Llwyd - Cyfarwyddwr Technegol Theatr - gwion.llwyd@bangor.ac.uk - 01248 383055
Delyth Williams - Technegydd Theatr - delyth.williams@bangor.ac.uk - 01248 382465
Iolo Gwilym - Uwch Dechnegydd Theatr - iolo.gwilym@bangor.ac.uk - 01248 382465
Tomos Moore - Technegydd Theatr - tomos.moore@bangor.ac.uk - 01248 382465
Tomos Smith - Technegydd Sain - tomos.smith@bangor.ac.uk - 01248 382465

Tîm Arloesi
Andy Goodman - Cyfarwyddwr Dylunio - andy.goodman@bangor.ac.uk - 01248 388473
Jane Smith - Gweinyddwr Arloesi - j.p.smith@bangor.ac.uk - 01248 382 820
John Story - Technegydd Arloesi - john.story@bangor.ac.uk - 01248 38 2748