Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

Profi

Gwledd Syrcas 2017

Pabell rhwng pedair wal!


Mae Pontio yn falch iawn y bydd Gwledd Syrcas Feast yn dychwelyd yn haf 2017.

Yn dilyn llwyddiant y sioeau a gynhaliwyd mewn pabell fawr ar Ffordd y Traeth, (FLOWN gan Pirates of the Carabina yn 2015 a BIANCO gan NoFit State Circus yn 2013) eleni daw'r prif berfformwyr CIRCOLOMBIA fydd yn perfformio eu sioe ACELERE yn syth o Bogota i Theatr Bryn Terfel ym Mangor, gan ddod â llond gwlad o heulwen, cynnwrf ac ysbryd parti heintus i drawsnewid y ganolfan yn babell rhwng pedair wal!

Unwaith eto, nod Gwledd Syrcas Feast Pontio fydd cynnwys yr holl gymuned yn y dathliadau, gyda phlant ifanc lleol yn cymryd rhan mewn gorymdaith trwy'r ddinas, Storiel yn cynnal arddangosfa ar thema'r syrcas, dosbarthiadau meistr, gweithdai a digwyddiadau rhad ac am ddim yn cael eu cynnal yn ystod wythnos gyntaf y gwyliau a’r cyfnod yn arwain ato.

Bydd Pirates of the Carabina yn preswylio yn Pontio yn ystod mis Gorffennaf, ac yn cyflwyno darn o’u cynhyrchiad newydd R.U.H.M. fel rhan o’r Wledd Syrcas 2017. I gydfynd â hyn bydd y cwmni yn cynnig dosbarthiadau meistr mewn gwrthbwyso a syrcas awyrol i ddawnswyr, ymarferwyr theatr ac artistiaid syrcas proffesiynol a dan hyfforddiant.

Rydym hefyd wrth ein boddau’n croesawu yn ôl Acrojou, a chomisiynau newydd gan Articulture. Bydd Vertical Dance Kate Lawrence hefyd yn perfformio’r darn Yn y Golau a grëwyd drwy gynllun i ddod a’r celfyddydau a gwyddoniaeth at ei gilydd gan SYNTHESIS Pontio mewn partneriaeth â Ray Davies.

Bydd y Wledd Syrcas yn rhoi ysbrydoliaeth i dri artist preswyl. Bydd yr artistiaid, sydd wedi cwblhau cwrs sylfaen mewn Celf a Dylunio yng Ngholeg Menai yn ddiweddar, yn creu gwaith newydd a gwreiddiol mewn ymateb i olygfeydd a synau’r syrcas. Cadwch lygad ar y cwpwrdd gwydr a'r sgrin yn y mannau cyhoeddus a fydd yn cael eu defnyddio fel llyfr braslunio er mwyn i'r artistiaid gael rhannu eu syniadau a’r gwaith sydd ganddynt ar y gweill; caiff detholiad o'r gwaith ei arddangos yma trwy fis Awst.
 
...

ACELERE

Prif sioe gan CIRCOLOMBIA
21 - 23 Gorffennaf

...
RELENTLESS.UNSTOPPABLE.HUMAN.
MACHINE

Pirates of the Carabina
Mawrth 18 Gorffennaf, 1.30pm + 7pm

...

Gweithdai

19 - 27 Gorffennaf

...

Yn y Golau

Kate Lawrence a Ray Davies
Sadwrn 22 Gorffennaf, 11am, 1pm, 4pm

...

Ymgyrchu

Mr & Mrs Clark
Sadwrn 22 Gorffennaf, 12pm, 3.15pm, 6.15pm

...

Vagabond Matter Discussion

Acrojou
Sadwrn 22 Gorffennaf, 5pm

...

Vessel

Acrojou
Sadwrn 22 Gorffennaf, 9pm

...
Gary & Pel - The Car Crash Wedding

Alex Marshall Parsons & Kim Noble
Sul 23 Gorffennaf, 1.30pm, 6pm

...

All at Sea

Acrojou
Sul 23 Gorffennaf, 3.15pm

...

Ffilmiau Gwledd Syrcas

Sinema Pontio
24 - 26 Gorffennaf

...
Cyflwyniad a Thrafodaeth: Sgyrsiau Fertigol

VDF dan ofal Kate Lawrence
Iau 27 Gorffennaf, 7pm