Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Dydd Sadwrn 27 Ionawr
   11.30am a 2.30pm

   Stiwdio
   £6/£20 Tocyn Teulu
   a Chyfeillion (4 o bobl,
   o leiaf un o dan 18)Gweithdy celf AM DDIM
gyda Luned Rhys Parri
yn dilyn pob sioe

Lyngo Theatre

Tom Thumb

Sioe gan MARCELLO CHIARENZA
Wedi ei haddasu a'i pherfformio gan PATRICK LYNCH
Cerddoriaeth wreiddiol gan CARLO CIALDO CAPELLI
Cyfarwyddwr Cynorthwyol GIANNI BISSACA
Cynorthwywr dylunio ELENA MARINI

Un noson mae Tom yn digwydd clywed ei fam a'i dad yn siarad - does yna ddim byd ar ôl i'w fwyta felly maent yn mynd i'w adael yntau a'i chwech o frodyr yn y goedwig! Mae Tom yn fwy cyfrwys na'i rieni a'r cawr ac yn dangos i bawb, er ei fod yn fach, ei fod yn dal yn nerthol wrth iddo ddiogelu ei frodyr, dod o hyd i'r trysor a gwneud yn siŵr na fyddant byth yn llwgu eto.

Caiff y sioe ryfeddol hon ei pherfformio'n gyfan gwbl ar fwrdd cegin, ac oddi tano, ac mae'n llawn o hud Lyngo gydag adar pluog yn troelli, tŷ sy'n hedfan a choedwig y gellir ei chludo. Mae'r cyflwynydd Cbeebies, Patrick Lynch, sydd wedi bod yn ei pherfformio am fwy na degawd, yn dod â'r stori glasurol yn fyw mewn sioe chwareus, ddifyr.

Oedran 3+