Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Iau 6 Chwefror
   7.30pm
   Theatr Bryn Terfel
   £15
  £13 gostyngiadau


Project Celf


   Rhyfeddwch ar y
   gweithiau celf fydd i'w  
   gweld yng ngofodau
   cyhoeddus Pontio, a
   grewyd mewn ymateb i
   gynhyrchiad unigryw
   Sigma gan fyfyrwyr  
   Sylfaen Celf a Dylunio  
   Coleg Menai.

 

Gandini Juggling

Sigma

Mae Sigma yn gynhyrchiad ysblennydd a thrawiadol o wahanol ffurfiau celf gan Gandini Juggling, gyda'r dawnsiwr a choreograffydd Bharatanatyam disglair Seeta Patel. Yn y cynhyrchiad gwelir rhythmau, patrymau a lliwiau afieithus, gan ddathlu'r cyswllt sydd rhwng meysydd jyglo, cerddoriaeth a dawns glasurol Indiaidd.

Perfformir Sigma gan gast athrylithgar, sy'n cynnwys Seeta Patel ac Indu Panday - arbenigwyr mewn Bharatanatyam, a Kati Ylä-Hokkala a Kim Huynh - jyglwyr arloesol o Gandini Juggling. Cynlluniwyd y goleuo gan y cynllunydd enwog Guy Hoare sy'n fframio'r gofod yn bensaernïol, gan ychwanegu at y patrymau cymhleth a gynhyrchir gan beli ac aelodau cyrff. Mae tafluniadau amlgyfrwng gan Zsolt Balogh yn cyfnerthu'r gweithredu ar y llwyfan, gyda'r tafluniad yn cael ei ddefnyddio i gyflwyno geometreg haniaethol a gweithredu fel gwrthbwynt gweledol i lif a rhythm y jyglo. Mae cyfansoddiad aml-haenog gan Andy Cowton, a gwisgoedd a gynlluniwyd gan Lydia Cawson, yn ychwanegu dyfnder a gwead i'r darn gan blethu'r cyfan yn llwyddiannus fel ei fod yn ymosodiad ar y synhwyrau.

Perfformiwyd Sigma, sy'n addas i bob oedran o 9 i 99, am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ymylol Caeredin yn Awst 2017 gan ennill Total Theatre Award am y cynhyrchiad Theatr Weledol Orau a Gwobr Celfyddydau Asiaidd am Gyfarwyddo. Hefyd enillodd Gandini Juggling Wobr Herald Archangel fel cydnabyddiaeth am eu gwaith dros y 25 mlynedd diwethaf. Mae'r cynhyrchiad wedi bod ar daith ledled Prydain gyda chefnogaeth ACE, yn ogystal â chael ei berfformio yn yr Eidal, Gwlad Belg, Hong Kong, Macau a Chanada.

Canllaw oed: 8+