Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Nos Fawrth 6 Tachwedd,
   7.30pm (Rhagddangosiad)
   Nos Fercher 7 Tachwedd,
   7.30pm
   Theatr Bryn Terfel
   Rhagddangosiad: £13 / £11
   dros 60 / £7 myfyrwyr a dan
   18
   £14 / £12 dros 60 / £8
   myfyrwyr a dan 18


Sgwrs cyn y sioe i rai’n dysgu Cymraeg
Nos Fawrth 6 Tachwedd, 6.30pm
Ystafell Cemlyn Jones, Lefel 2
Am ddim ond angen tocyn

Sgwrs ar ôl y sioe
Nos Fawrth 6 Tachwedd
Theatr Bryn Terfel

Theatr Genedlaethol Cymru

Nyrsys

Gan Bethan Marlow

Caneuon gan Rhys Taylor a Bethan Marlow

Syniad gwreiddiol gan Sara Lloyd a Bethan Marlow

A hithau’n flwyddyn pan fo’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, cawn gipolwg ar brysurdeb dyddiol ward canser mewn ysbyty yng Nghymru heddiw, gyda sgript a chaneuon wedi’u llunio o gyfweliadau â nyrsys ‘go iawn’.

Mae’r ddrama newydd hon yn rhoi llwyfan i brofiadau nyrsys – yr heriau y maen nhw’n eu hwynebu yn eu gwaith o ddydd i ddydd, a’r direidi, y chwaergarwch, a’r teimlad o alwedigaeth sy’n eu cynnal. Dyma ddarlun o’r galon o fywyd a gwaith yr arwyr hyn sy’n gofalu amdanom ni ac am ein hanwyliaid mewn cyfundrefn iechyd dan bwysau parhaol.

Cyfarwyddwr: Sara Lloyd
Cyflwynir Nyrsys mewn cydweithrediad â Pontio.
Canllaw oed: 11+
Bydd modd i’r di-Gymraeg ddilyn y perfformiad gydag ap Sibrwd. Manylion: theatr.cymru


Nyrsys! Ddoctoriaid! Weithwyr GIG!
Cynnig arbennig o 10% oddi ar eich tocynnau neu bris gostyngol i weld Nyrsyr! Dangoswch eich cerdyn adnabod wrth archebu tocyn, a dyfynwch #NyrsysGIG