Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Nos Iau 13 Medi 6.30pm
   Nos Wener 14 Medi 6.30pm
   Dydd Sadwrn 15 Medi
   6.30pm

   Y Babell Fawr!
   Cae Friars, Coleg Menai,
   Ffordd Ffriddoedd, Bangor      
    £15/£12 gostyngiadauGostyngiad o 10% i grwpiau o 5 neu fwy gyda'r cod: NOW10
Nifer Cyfyngedig

Crying Out Loud yn cyflwyno

Now or Never

Gan Circa Tsuica, sy'n dychwelyd i Fangor

Dan do serennog y babell fawr mae criw bywiog o acrobatiaid a cherddorion rhyngwladol yn eich gwahodd i'w sioe syrcas wefreiddiol, Now or Never.

Ymunwch yn y wledd wrth i acrobatiaid a cherddorion gymysgu, gwneud crempogau a'u rhannu, cyn ymroi i ffanffer gwych o gerddoriaeth a syrcas. Yna gwyliwch hwy'n hedfan, taflu eu hunain ac ymdroelli ar draws eu pabell hardd ar drapîs, olwynion Cyr, beics triciau, trampolinau a si-sos i seiniau taranllyd offerynnau pres.

Yn wallgo, lliwgar a di-drefn, mae Now or Never yn sioe na ddylid ei cholli a hynny mewn pabell fawr ar dir Coleg Menai ar Ffordd Ffriddoedd ym Mangor.

Profiad bythgofiadwy ac un rhyfeddol i'w rannu gyda theulu a ffrindiau!

Bydd Band Jazz Tryfan yn ymuno â hwy ar gyfer y perfformiadau!

Cefnogir gyda chyllid cyhoeddus gan y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Lloegr.

Mae’n fwy addas i oedran 5+ gan fod y sioe’n para am 105 munud heb egwyl

Bydd posib pigo tocynnau fyny neu brynu docynnau o swyddfa docynnau Pontio nes 5pm ar ddiwrnod pob perfformiad, yna bydd yr holl docynnau yn mynd i safle Coleg Menai ar ôl 5pm, a bydd swyddfa docynnau symudol yno i chi bigo neu brynu tocynnau.

Bydd maes parcio ar gyfer cwsmeriaid Now or Never ger safle Coleg Menai a maes parcio anabl wrth ymyl y babell.


Carem ddiolch i Cartrefi Conwy (HAWS) am noddi Now or Never gan Circa Tsuica. www.haws.org.uk