Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Dydd Sadwrn 17 Mawrth
   11.30am a 2.30pm

   Stiwdio
   £6/£20 tocyn teulu a
   chyfeillion (4 o bobl,
   o leiaf un o dan 18)Gweithdy creadigol
AM DDIM gyda Nerys Jones
yn dilyn pob sioe

Peut-être Theatre yn cyflwyno

Tacluso


Mae Peut-être Theatre yn dychwelyd i Pontio yn dilyn eu sioe poblogaidd Shhh…Bang!

Pan mae pethau'n dechrau'n hynod drefnus does ond un ffordd y gallant fynd wedyn ... ac mae'r sioe theatr-dawns yma'n mynd yn llanast llwyr!

Pam na all taclusrwydd fod yn gyffrous i blant neu anrhefn yn destun llawenydd i rieni? Pwy ddywedodd bod yna 'ffordd iawn' beth bynnag? Wedi'i seilio ar awydd plentyn i greu trefn, patrymau a systemau, mae'r sioe hon yn daith hwyliog a dyrchafol i ganfod a all anrhefn a threfn fyth fyw'n gytûn efo'i gilydd. Gyda llond gwlad o syrpreisys, mae Tacluso yn barti nas anghofir!

Datblygwyd y cynhyrchiad mewn partneriaeth gyda GOSH Arts, cleifion a theuluoedd ac Adran Gwasanaethau Seicolegol Ysbyty Great Ormond Street.

Canllaw oed: 3+
Sioe ddi-iaith