Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

Incredibles (PG)


Brad Bird, 2018, 125m
Cast – Craig T.Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson
Gwener 13 – Iau 26 Gorffennaf
£7.50 safonol / £6.50 dros 60 / £6 myfyriwr / £5.50 plentyn (dan 18 oed)


Maen nhw'n ôl! Mae Incredibles 2 yn gweld Mr Incredible (Craig T. Nelson) yn wynebu'r her fwyaf eto – sef aros adref i ofalu am broblemau ei blant tra fod Elastigirl (Holly Hunter) yn achub y dydd ac yn ymladd troseddwyr er mwyn adennill enw da'r teulu.