Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

Arloesi Pontio Innovation

Mae Arloesi Pontio Innovation, rhan o Brifysgol Bangor, yn ganolfan arloesi blaenllaw ac yn un o'r gofodau gwneuthur gorau yn y DU. Wedi ei leoli yn ninas Bangor yng Ngogledd Cymru,  bydd API yn herio hen ffyrdd o feddwl, gan annog bydoedd dysgu a busnes i ddod ynghyd a chydweithio.

Mae API yn fan lle mae'r celfyddydau a gwyddoniaeth yn cwrdd. Trwy ddylunio, cynhyrchu a pherfformio byddwn yn creu amgylchedd unigryw lle fydd syniadau yn cael eu harchwilio, eu creu a'u datblygu. Bydd ein gofod unigryw yn gartref i'r dechnoleg ar gyfer prototeipio cyflym o gynhyrchion masnachol a bydd yn rhoi arloesi yng nghanol y llwyfan.