Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Nos Fawrth 26 Chwefror
   8pm
   Theatr Bryn Terfel
   £20


Villagers

Mae Conor O’Brien wedi cymryd cam ymlaen enfawr unwaith eto gyda phedwerydd albwm stiwdio y Villagers, The Art Of Pretending To Swim. Yma eto gwelir ei ddyfeisgarwch anniddig a'i ymdeimlad â grym a mawredd caneuon ac alawon cofiadwy.

Yn dilyn cyffyrddiadau hynod gynnil ac agos-atoch Darling Arithmetic, a ymddangosodd yn 2015, yn record newydd O'Brien gwelir troi yn ôl at nodweddion aml-weddog albwm cyntaf y Villagers yn 2010, Becoming a Jackal, ac Awayland a ddaeth allan yn 2013. Ond yn yr albwm newydd hwn ceir ymdeimlad o ddwyster arbennig.

The Art Of Pretending To Swim yw albwm mwyaf athrylithgar y Villagers hyd yma, lle gwelir cyffyrddiadau ysgafn a themâu telynegol sy'n cofleidio'r ofnau a'r gobeithion a welir yn yr oes ddystopaidd hon sy'n rhoi cymaint o bwys ar ddatblygiadau technolegol. Mae 5 aelod i’r band sy’n cynnwys Gwion Llewelyn sy'n wreiddiol o Ynys Môn a Mali Llywelyn yn wreiddiol o Benarth.

Oedran 14+

Gig Sefyll