Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Nos Fercher 23 Ionawr
   Nos Iau 24 Ionawr
   7.30pm
   Stiwdio
   £12/£10 gostyngiadau

Fuel ac Ovalhouse yn cyflwyno

The Dark

Ysgrifennwyd gan Nick Makoha
Cyfarwyddwyd gan Roy Alexander Weise

Nid nos yw'r unig dywyllwch.

Mae Nick yn anadlu'n drwm wrth iddo geisio cofio.

Mae darnau o daith anghofiedig yn fflachio o flaen ei lygaid. Mae'n nos yn Nhachwedd 1978. Mae'n bedair oed. Mae'n gafael yn llaw ei fam wrth iddynt ddisgwyl ar y llethr. Maent yn gadael Kampala. Gan ddefnyddio popeth sydd ganddynt i fedru dianc oddi yno'n ddiogel, maent yn teithio mewn matatu ac nid yw'r tocynnwr yn gofyn unrhyw gwestiynau. Eu cymheiriaid yw'r rhai sydd ar goll ac wedi diflannu. Rhai sydd wedi dioddef wyth mlynedd hir o dan reolaeth Idi Amin.

Mae The Dark yn stori am daith a wnaed gan fachgen pedair oed a'i fam i ddianc o wlad a oedd wedi'i rhannu oherwydd unbennaeth a'i rhwygo gan wrthdaro.

12+