Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

Rhaglen Drama a Chomedi

Gellir mynegi pob math o emosiynau drwy gyfrwng drama, a ph’un ai’n berfformiad dyfeisgar mewn lleoliad annisgwyl o fewn yr adeilad, yn sioe glyd yn y Stwdio neu’n sioe fawr yn y brif theatr, ymgollwch – neu darganfyddwch eich hunain - drwy ddrama yn Pontio. Os am fwynhau noson o chwerthin a hwyl yna bydd nosweithiau comedi Pontio yn siwr o apelio, p’un ai’n un o’r enwau newydd ar y sîn gomedi fydd yn perfformio yn ein Stwidio neu'n enw mawr ar lwyfan Theatr Bryn Terfel, does dim byd gwell i godi calon.