Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Nos Fawrth 19 Mawrth
   7.15pm
   Theatr Bryn Terfel
   £14 / £12 gostyngiadau
   gyda sgwrs ar ôl sioe


   Gwylio Dosbarth y Cwmni

   Theatr Bryn Terfel
   12.45pm

   Dewch i gael cip unigryw tu ôl i’r llen i
   weld sut mae’r dawnswyr yn paratoi
   oriau yn unig cyn llwyfannu’r sioe.
   Gallwch wylio, sgetsio, recordio a
   thynnu lluniau. Profiad perffaith i
   fyfyrwyr dawns, artistiaid, ffotograffwyr
   ac yn wir unrhyw un arall sy’n
   ymddiddori yn y cwmni.

   Am ddim ond bydd angen tocyn

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

AWAKENING

Coreograffi gan: Fernando Melo, Caroline Finn a Lee Johnston.


Tair dawns unigryw i'ch diddanu a'ch synnu.

Taith wibiol drwy ddelweddau ydi Afterimage. Profiad theatrig unigryw, gan ddefnyddio cymysgedd o ddrychau mewn stori o ymddangos a diflannu a gaiff ei dweud drwy arddull greadigol dawns.

Troi i fyd defodau mae Revellers' Mass. Mae grŵp annhebygol yn dod ynghyd ar gyfer parti cinio, lle rhoddir prawf ar safonau ymddygiad arferol. Caiff coreograffi a chymeriadau chwilfrydig eu hysbrydoli gan ddarluniau eiconig.

Mae They Seek To Find The Happiness They Seem yn archwiliad o'r dadgysylltiad all ddigwydd o fewn perthynas. Mae’n defnyddio ac yn addasu digwyddiadau eiconig o ddiwylliant pop.