Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Nos Fawrth 20 Tachwedd
   7.30pm
   Stiwdio
   £12/10 gostyngiadau


"Best touring production in Welsh"
Wales Theatre Awards 2018

Sieiloc

Awdur a Chyfarwyddwr Gareth Armstrong
Cyfarwyddwr Cyswllt Rhian Morgan
Perfformir gan Rhodri Miles

Ai dihiryn ynteu ddioddefwr a gafodd ei drin yn hallt yw Sieiloc, y benthyciwr arian Iddewig o'r Marsiandiwr o Fenis?

Mae drama un-dyn rymus Gareth Armstrong yn herio’r stereoteipiau hyn drwy lygaid unig ffrind Sieiloc – ac unig Iddew arall holl waith Shakespeare - Tiwbal. Wrth ei ddyrchafu i ganol y llwyfan o’i rôl ymylol yn Y Marsiandiwr o Fenis, daw’n amlwg fod Tiwbal yn storïwr o fri, yn llawn o hiwmor, dichell a direidi.

Dewch i ddathlu iaith unigryw a chyfoethog Shakespeare yn y driniaeth fanwl, hudol a doniol hon o Sieiloc a'i bobl.

Cynhyrchiad yn yr iaith Gymraeg