Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    PERFFORMIADAU
   
   Gwener 5 Gorffennaf, 7.30pm
   Sadwrn 6 Gorffennaf, 3pm
   The Comedy of Errors
   Sadwrn 6 Gorffennaf, 7.30pm
   Sul 7 Gorffennaf, 6pm
   Theatr Bryn Terfel

 


  TOCYNNAU

   £10.50-£18.50
   £7.50 - tocynnau sefyll
   £10.50 dan 18
 

Shakespeare's Globe yn ôl!

Pericles | The Comedy of Errors | Twelfth Night

Yn dilyn llwyddiant y llynedd, mae Shakespeare’s Globe on Tour yn dychwelyd i Pontio i gyflwyno tair drama sy'n ymdrin â themâu lloches ac ymfudo. Caiff y dramâu eu perfformio yn union fel y byddent gan gwmni teithiol yn yr ail ganrif ar bymtheg, gyda llwyfan syml heb fawr o gelfi a chriw bychan o actorion amryddawn. Gan chwarae sawl cymeriad ym mhob un o'r tair drama yn ogystal â chwarae offerynnau cerdd yn y fargen, bydd y cast dawnus hwn yn cyflwyno'r straeon oesol hyn am rai sydd wedi croesi moroedd a cholli eu teuluoedd, sy'n chwilio am gartrefi coll, ac sy'n darganfod beth mae perthyn yn ei wir olygu iddynt.

The Comedy of Errors
Cymerwch ddau frawd o efeilliaid (y ddau o'r enw Antipholus) a dau was sy'n efeilliaid (y ddau o'r enw Dromio), a'r ddau bâr wedi eu gwahanu oddi wrth ei gilydd ar y môr ers cryn amser. Ychwanegwch elfen o gam-adnabod a'u taflu i gyd i ddinas sydd ag enw drwg iddi am ddewiniaeth, a dyna chi, mae gennych bopeth rydych ei angen i gael anrhefn theatrig ...

Pericles
Dydi naws stori tylwyth teg byth ymhell o'r wyneb yn Pericles, y gyntaf o ramantau diweddar Shakespeare. Yn gyforiog o gerddoriaeth, gwyrthiau, a phresenoldeb cyson y môr, mae'r ddrama hon (na chaiff ei llwyfannu'n aml) yn adrodd hanes Pericles, Tywysog Tyrus, sy'n cael ei orfodi i ffoi o'i deyrnas a chrwydro'r byd.

Twelfth Night
Pan mae llongddrylliad yn rhwygo teulu ar wahân, mae'r efeilliaid Sebastian a Viola yn ceisio lloches mewn gwlad newydd. Yn llawn cymeriadau cofiadwy, mae Twelfth Night yn cynnwys cymysgedd o greulondeb a chomedi gwych gyda phangfeydd cariad a wrthodir a barddoniaeth gynnil, a fynegir drwy rai o ganeuon coethaf Shakespeare.

Dewis y Gynulleidfa
Sut brofiad ydi mynd i'r theatr a pheidio â gwybod beth fyddwch yn ei weld? Cymerwch ran yn arbrawf theatraidd democrataidd Globe Shakespeare i gael gwybod! Bydd i fyny i chi bleidleisio dros ba un o'r tair drama sydd ar gael yr hoffech ei gweld. Dewiswch rhwng The Comedy of Errors, Pericles a Twelfth Night. Mae'r rheolau'n syml: y gweiddi uchaf sy'n ennill, ac mae'r actio'n dechrau ar unwaith. Dywed actorion ei fod yn 'frawychus', tra mae'n 'wefreiddiol' yn ôl cynulleidfaoedd. Felly sgrechiwch a gweiddwch mor uchel ag y gellwch dros y ddrama rydych am ei gweld. Mae hwn yn brofiad na ddylech ei golli.

Bydd perfformiad brynhawn Sadwrn am 3pm yn berfformiad o The Comedy of Errors, gyda'r tri perfformiad arall yn ddewis y gynulleidfa.

Profiad Y Globe
Ddim yn rhai i osgoi her newydd, ar ddydd Sul 7 Gorffennaf byddwn yn trawsnewid Theatr Bryn Terfel i gynnig profiad unigryw 'Y Globe', gyda lle i sefyll yn ogystal ag eistedd. Tocynnau sefyll ar gael am £7.50 a gallwch fynd â dod i'r bar fel y dymunwch, felly dewch â'ch ffrindiau/teulu draw a gwneud noson iawn ohoni.

 

Digwyddiadau ychwanegol...