Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

 

Datganiad 20.03.2020


Adeilad Pontio wedi ei gau dros dro

Mae’n ddrwg gennym gyhoeddi fod Pwyllgor Gweithredu Prifysgol Bangor mewn cydweithrediad â Pontio wedi penderfynu ymatal rhaglen gelfyddydol Pontio dros dro o Ddydd Mawrth 17 Mawrth 2020, gan gynnwys holl ddigwyddiadau byw, dangosiadau sinema a digwyddiadau cymryd rhan. Nid yw’n benderfyniad hawdd, ond rydym yn credu ei fod yn angenrheidiol yn sgil cyngor y Llywodraeth ac er lles myfyrwyr, staff a chynulleidfaoedd.

Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar wrth i ni weithio drwy oblygiadau’r penderfyniad, gan gynnwys canslo neu ohirio sioeau a dangosiadau, gall y llinellau ffôn fod yn brysur. Byddwn yn cysylltu â’r rhai sydd wedi archebu tocynnau mor fuan â phosib.

Mae gweddill yr adeilad, gan gynnwys Arloesi Pontio, Cegin, Ffynnon a Copa ac Undeb y Myfyrwyr, hefyd ar gau am y tro.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ôl yn Pontio yn fuan.

Ebost ymholiadau cyffredinol Pontio: info@pontio.co.uk