Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Nos Wener 16 Tachwedd, 7pm
   Sadwrn 17 Tachwedd, 3pm
   (perfformiad hamddenol*)
   Theatr Bryn Terfel
   £15.50/£13.50 dros 60
   £10.50 myfyrwyr a dan 18
   £45 Tocyn Teulu a Ffrindiau


Yn ystod yr egwyl ac ar ôl y sioe

Mae Karolina Konior, a raddiodd mewn Celf Gain yn ddiweddar o Goleg Menai, yn cyflwyno gwaith newydd ar gyfer Wal Wen Pontio - gan ddogfennu y gwaith sy’n rhan o ymweliad cyfranogol balletLorent â Bangor.

balletLORENT

Rumpelstiltskin

Mae tîm balletLORENT, a ddaeth â Snow White i chi, yn eu holau gydag addasiad gwreiddiol o stori boblogaidd Rumpelstiltskin. Cyfarwyddir y tîm, sydd wedi ennill sawl gwobr, gan Liv Lorent, ac ailadroddir y stori gan Carol Ann Duffy, Bardd y Frenhines.

Stori am un sydd ar y cyrion ac yn cael ei ysgymuno am fod yn wahanol ydi un Rumpelstiltskin. Fo ydi'r siwpyr mwtant gwreiddiol, x-man straeon tylwyth teg.

'... roedd ysbryd ei fam efo fo bob amser... roedd ei chariad ato mor gryf fel y dysgodd y bachgen droi pethau cyffredin yn aur.'

Dyma stori am gariad, obsesiwn, galar a chymod mewn sioe sydd yr un mor addas i oedolion ag ydyw i blant.

Bydd 10 plentyn 4 i 9 oed a 5 unigolyn o’r genhedlaeth hŷn o’r ardal leol yn perfformio fel rhan o’r cynhyrchiad.

Canllaw oed: 7+

Mae gennym becynnau 'Visual Story Pack' sydd wedi ei greu ar gyfer cynulleidfaoedd gyda awstistiaeth neu SEND, er mwyn eu paratoi ar gyfer y perfformiad o Rumpelstiltskin. Os hoffech gopi cysylltwch â Shari Llewelyn ar s.llewelyn@bangor.ac.uk - yn anffodus dim ond fersiynau Saesneg sydd ar gael.

*Perfformiadau Hamddenol

Caiff y perfformiadau hyn eu addasu i wneud profiad theatr yn llai o straen ac yn fwy pleserus. Fel arfer, bydd y newidiadau yn cynnwys:

  • Goleuadau’r Tŷ ddim mor isel a’r arfer
  • Sain ddim mor uchel
  • Cael gwared o rai o’r effeithiau arbennig
  • Rhyddid i fynd a dod yn ystod y perfformiad