Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    PERFFORMIADAU

   Mawrth 15 Hydref, 7.30pm
   Mercher 16 Hydref,
   10am a 7.30pm
   Iau 17 Hydref,
   10am a 7.30pm*
   Gwener 18 Hydref, 7.30pm
   Theatr Bryn Terfel  TOCYNNAU

   £16
   £14 gostyngiadau

   CYNTAF I'R FELIN
   £12 (nes 28 Gorffennaf)
   nifer cyfyngedig ar gael

 


*Yn ystod y perfformiad hwn, bydd dehonglwr hyfforddedig ar y llwyfan yn dehongli deialog y perfformwyr drwy Iaith Arwyddion Prydain (BSL) wrth i’r perfformiad fynd yn ei flaen.

Theatr Genedlaethol Cymru

Y Cylch Sialc

Der kaukasische Kreidekreis (The Caucasian Chalk Circle) gan Bertolt Brecht

Trosiad i’r Gymraeg gan Mererid Hopwood gyda cherddoriaeth wreiddiol fyw gan Gwenno

Mewn cydweithrediad â Theatrau Sir Gâr

“Yn y dyddiau mwyaf gwaedlyd, mae pobl dda yn byw.”

Mae chwyldro ar droed a’r ddinas ar dân. Yn y dryswch, mae babi’n cael ei adael ar ôl.

Mae merch ifanc yn aberthu popeth er mwyn achub y plentyn. Â’r wlad dan warchae a milwyr yn eu herlid, mae hi’n benderfynol o’i warchod, doed a ddelo. Ond mewn byd llygredig, a yw cariad yn ddigon?

Am y tro cyntaf erioed, mae Theatr Genedlaethol Cymru yn troedio i fyd Bertolt Brecht gyda throsiad newydd i’r Gymraeg gan Mererid Hopwood a cherddoriaeth wreiddiol yn cael ei pherfformio’n fyw gan Gwenno. Mewn cynhyrchiad newydd trawiadol, mae’r clasur hwn o’r ugeinfed ganrif yn byrlymu â cherddoriaeth, hiwmor tywyll a chymeriadau bywiog; stori epig am wneud daioni mewn byd sy’n llawn drygioni.

Canllaw Oed: 11+
Yn cynnwys iaith gref

AP SIBRWD
Ap mynediad iaith yw Sibrwd sy’n ehangu mynediad i bawb i theatr yn y Gymraeg. Trwy gyfrwng llais yn y glust, mae’r ap yn cyfleu yn Saesneg yr hyn sy’n cael ei ddweud ar y llwyfan. Gall aelodau’r gynulleidfa ei ddefnyddio ar eu ffonau personol neu drwy fenthyg teclyn gan Theatr Genedlaethol Cymru cyn y sioe.

 

DIGWYDDIADAU YCHWANEGOL


Ffotograffiaeth ar y Wal Wen
Ar noson pob perfformiad

Anogodd Brecht ei gynulleidfaoedd i feddwl - doedd o ddim eisiau iddyn nhw 'hongian eu hymennydd gyda'u hetiau yn yr ystafell gotiau'. Mae sioe o ffotograffiaeth gyfoes gan fyfyrwyr o Goleg Llandrillo yn ceisio gwneud yr un peth, gan ymateb i themâu sy'n deillio o'r cynhyrchiad, megis ‘grym’, ‘anghyfiawnder’, ‘hawliau’ ac ‘eiddo’. Bydd y sioe hon o ffotograffiaeth yn cael ei thaflunio ar Wal Wen enfawr Pontio ar nosweithiau perfformiadau fel rhan o'r Northern Eye Photography Festival Fringe.

Curadwyd gan Mererid Hopwood, Paul Sampson (Northern Eye Photography Festival) a Tim Williams (Coleg Llandrillo).

Gweithdy
Mercher 16 Hydref, 2pm
Stiwdio
Gweithdy drama ymarferol ar arddull brecht dan arweiniad Sarah Bockerton, Cyfarwyddwr y Cylch Sialc.

Sgwrs Cyn Sioe
Mercher 16 Hydref, 6pm
Ystafell Cemlyn Jones
Sgwrs cyn sioe am Bertolt Brecht gan Mererid Hopwood, awdur trosiad Y Cylch Sialc i'r Gymraeg.

Sgwrs cyn sioe
Iau 17 Hydref, 6.30pm
Bar Ffynnon
Sgwrs i ddysgwyr Cymraeg.