Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Nos Wener 21 Rhagfyr
   8pm
   Theatr Bryn Terfel
   £14/£13 gostyngiadau


"Superb and sensitive musicianship, and charming vocal harmonies. A delight"
Songlines
****

Cabaret Pontio yn cyflwyno

Nadolig gyda Fara a Plu

Bydd FARA yn cyflwyno noson Nadoligaidd, i'ch cael yn hwyl yr ŵyl! Byddant yn perfformio cyfres o ganeuon Nadoligaidd, caneuon gwreiddiol ac ambell un gyda twist Nadoligaidd er mwyn rhoi'r holl gynulleidfa mewn hwyliau da dros yr ŵyl!

Yn dilyn rhyddhau eu halbwm cyntaf, Cross the Line, yn 2016, mae FARA, pedwarawd gwerin o Ynysoedd Erch (Orkney), yn dychwelyd i Fangor fel rhan o’u taith drwy Brydain i gyd-fynd â rhyddhau eu hail albwm ym mis Hydref 2018.

Gyda chaneuon gwreiddiol ganddynt hwy eu hunain a thraciau offerynnol, bydd FARA yn dathlu'r gymuned a wnaeth eu hysbrydoli i ddod yn gerddorion. Mae'r albwm wedi'i wreiddio yn ysbryd Ynysoedd Erch a'u pobl, gan gyfuno traddodiad ffidl unigryw yr ynysoedd gyda chaneuon ac alawon cyfoes a gwreiddiol.

Gyda chenhadaeth i greu rhywbeth cwbl newydd ac ar y cyd, mae pedwar aelod FARA wedi cyd-ysgrifennu llawer o'r alawon sydd ar yr albwm, gan wneud i'r pedwar llais cerddorol gwahanol ymdoddi i'w gilydd.

Mae'r caneuon yn cynnwys geiriau gan rai o feirdd Ynysoedd Erch: George McKay Brown, Edwin Muir a Christina Costie. Mae delweddaeth oesol Ynysoedd Erch yn cyniwair drwy'r caneuon hyn, ynghyd ag alawon newydd sy'n gyforiog o draddodiad yr ynysoedd ond sydd hefyd yn arwain i gyfeiriadau newydd.

Ffurfiwyd Plu - sef y ddwy chwaer Elan a Marged a'u brawd Gwilym Rhys - yn haf 2012. Maent yn chwarae cymysgedd o gerddoriaeth bop a gwerin Gymraeg, gyda harmonïau clos tair rhan yn asgwrn cefn i'w set amrywiol.