Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
Llun: CBDC
   Sadwrn 21 Mawrth
  8pm
  Theatr Bryn Terfel
  £16 / £14
  £5 myfyrwyr a dan 18
  Tocyn Teulu: £15 / £20

BBC Radio Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Pontio yn cyflwyno...

Dathlu’r Daith


Ymunwch â BBC Radio Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn Pontio wrth i ni ddechrau’n taith ryfeddol ddiweddaraf yn cefnogi ein tîm pel-droed cenedlaethol – ymgyrch Euro 2020 Cymru! Bydd y noson yn cynnwys rhai o’n hoff caneuon fel Cymry yn ogystal â ffefrynnau’r Wal Goch – gyda’r Gerddorfa yn cael ei harwain gan Owain Roberts (Band Pres Llareggub). Bydd gwesteion arbennig y Gerddorfa yn cynnwys Ffion Emyr a The Barry Horns, gyda set gan y band Gwilym yn dechrau’r noson.

Bydd y digwyddiad yma drwy gyfrwng y Gymraeg. Addas i bawb.