Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.Parcio

Mae gan Pontio 11 man parcio dynodedig ar gyfer deiliaid bathodynnau glas ac mae digon o feysydd parcio cyhoeddus gerllaw sydd fel arfer am ddim tu allan i'r oriau a nodir isod.

- Maes Parcio Glanrafon
08.00 - 18.00
Mannau Parcio: 56
Mannau Anabl: 3
Hyd at 1 awr: £1
Hyd at 2 awr: £2
Hyd at 3 awr: £3
 
- Maes Parcio Canondy
08.00 - 18.00
Mannau Parcio: 38
Mannau Anabl: 2
Hyd at 1 awr: £1
Hyd at 2 awr: £2
Hyd at 3 awr: £3
 
- Maes Parcio Plas Llwyd
08.00 - 18.00
Mannau Parcio: 103
Mannau Anabl: 7
Hyd at 1 awr: £1
Hyd at 2 awr: £2
Hyd at 3 awr: £3
 
- Maes Parcio Stryd James
08.00 - 18.00
Mannau Parcio: 44
Mannau Anabl: 2
Hyd at 1 awr: £1
Hyd at 2 awr: £2
Hyd at 3 awr: £3
 
- Maes Parcio Minafon
08.00 - 18.00
Mannau Parcio: 58
Mannau Anabl: 4
Hyd at 1 awr: £1
Hyd at 2 awr: £2
Hyd at 3 awr: £3
 
- Maes Parcio Sgwar Kyffin
08.00 - 18.00
Mannau Parcio: 102
Mannau Anabl: 4
Hyd at 1 awr: £1
Hyd at 2 awr: £2
Hyd at 3 awr: £3
 
- Maes Parcio Allt Y Castell
24 awr
Mannau Parcio: 30
Mannau Anabl: 0
Hyd at 4 awr: £2.00
Hyd at 8 awr: £3.00
Hyd at 12 awr: £4.00
Hyd at 24 awr: £5.00
 
- Canolfan Siopa Deiniol
Llun - Sadwrn: 08.00 - 18.00
Dydd Sul: 10.00 - 16.00
 
Mannau Parcio: 104
Mannau Anabl: 8
 
Hyd at 1 awr: £0.60
Hyd at 2 awr: £1.00
Rhwng 2 a 4 awr: £3.00
Rhwng 4 a 6 awr: £5.00
Dros 6 awr: £10.00
 
- Maes Parcio Menai
Fel Arfer: 08.00 - 18.00
Cyfnod y Nadolig: 08.00 - 19.00
Am ddim