Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Nos Fawrth 16 Hydref
   7.30pm

   Theatr Bryn Terfel
   £18 safonol
   £15 dros 60
   £12 myfyrwyr a dan 18Digwyddiad yng nghyntedd Pontio am 6.30pm
Ymunwch â merched Corws Cymunedol WNO - dewch i ganu anthemau'r Swffragetiaid! Nid oes angen profiad o ganu, dim ond tueddiad gwrthryfelgar! Ymunwch â ni am 6.30pm

***** The Times
**** The Guardian
**** The Stage

Cerddorfa Cenedlaethol Cymru

Rhondda Rips it Up!


Cyfarwyddwr: Caroline Clegg
Arweinydd: Nicola Rose

Boneddigion a Boneddigesau! Mae WNO yn eich gwahodd yn gynnes i'w comedi cerddorol afieithus ac anfarwol o ddigrif Rhondda Rips It Up!

Crëwyd yr adloniant tafod yn y boch hwn er eich pleser gan y disglair Ms Elena Langer (cyfansoddwr a swffragét) a’r dihafal Ms Emma Jenkins (libretydd a swffragét).

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym fynd â chi ar daith fythgofiadwy drwy fywyd ac anturiaethau arwres anhysbys mudiad y Swffragetiaid yng Nghymru, Margaret Haig Thomas, Is-iarlles Rhondda.

Yn Swffragét, ymgyrchydd ac entrepreneur, paratôdd yr Arglwyddes Rhondda y ffordd ar gyfer hawliau cyfartal i fenywod. Yn ogystal ag ymgyrchu’n ddiflino dros hawl menywod i bleidleisio, roedd yn fwch dihangol i ymdrechion merched yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, goroesodd drychineb suddo’r Lusitania a sefydlodd y cylchgrawn ffeministaidd radicalaidd Time and Tide. Cafodd ei hymdrechion diflino eu gwobrwyo o’r diwedd pan, yn 1918, etholfreiniwyd menywod dros 30 oed.

Mae’r daith fywiog a doniol hon drwy fyd etholfraint a chân yn cael ei hadrodd drwy gyfrwng y neuadd gerddoriaeth ac yn addas iawn, menywod yn unig yw aelodau’r cast a’r tîm cynhyrchu. Tywysir y gynulleidfa drwy’r stori gan ein Emcee ni (Lesley Garret) ac mae’n olrhain anturiaethau Lady Rhondda (Madeleine Shaw) a’r fyddin ddewr o swffragetiaid wrth iddynt ymgiprys yn eofn ag Arglwyddi, gwleidyddion a blychau post yn eu hymdrech i sicrhau hawliau i ferched.

Bydd WNO yn tynnu sylw at frwydr menywod dros ryddid a chydraddoldeb ac i oroesi, mewn nifer o ffyrdd: o ddigwyddiadau cymunedol, sgyrsiau a gweithdai mewn ysgolion i arddangosfeydd, profiadau digidol rhyngweithiol yn ogystal â’r cynhyrchiad ei hun.

Bydd sgwrs ar ôl y sioe gyda Angela John ac aelodau'r cwmni.