Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

Murmur a Pontio yn cyflwyno

Caban Hud


Creuwyd gan Rhodri Siôn
Cerddoriaeth gan Osian Gwynedd
Cast Rhodri Siôn, Morfudd Hughes, Miri Siôn, Manon Alaw

Stiwdio
Iau 14 Rhagfyr, 10am a 12.45pm
Gwener 15 Rhagfyr, 10am a 12.45pm
Sadwrn 16 Rhagfyr, 11.30am a 2.30pm
Sul 17 Rhagfyr, 1.30pm a 4.30pm
Llun 18 Rhagfyr, 10am a 12.45pm

£6/£20 Tocyn Teulu a Ffrindiau (4 person, o leiaf un o dan 18 oed)
Holwch y Swyddfa Docynnau am archebion grwp ac ysgolion

Mae hi bron yn Nadolig ac yn amser i ysgrifennu llythyr, ond am beth fyddech chi yn ei ddymuno?

Dyma hanes plentyn sy’n llawn breuddwydion a llafur cariad cyfaill bach prysur i geisio eu gwireddu.

O’r glustog i’r gweithdy i waelod y goeden.

Datblygiad o waith a gyflwynwyd am y tro cyntaf y llynedd gan Gwmni Murmur. Prosiect yw hwn sydd wedi ei anelu at blant oedran cynradd, yn fwy penodol plant o 3 i 8 oed. Ond mae'r sioe wedi ei greu i ddod a'r teulu cyfan ynghyd i fwynhau'r hanes hudolus tymhorol hwn.