Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.

Gŵyl Cymru-Tsieina

16-18 Chwefror 2018


Dathlwch y Flwyddyn Newydd Tsieinïaidd yn Pontio, Bangor wrth i ni archwilio’r cysylltiad creadigol rhwng Cymru a Tsieina drwy gyfrwng celf a diwylliant arloesol!

Ymunwch â ni am benwythnos o arddangos diwylliant, iaith a chelf Cymru a Tsieina drwy gyfrwng dewis eclectig o berfformiadau, ffilmiau a gweithgareddau sy’n addas i’r teulu. Yr ŵyl amlieithog hon yw’r cyntaf o’i bath yng Nghymru ac mae’n cynnig cyfle na welwyd ei debyg o’r blaen i lwyfannu straeon a chydweithrediadau rhwng cerddorion, artistiaid a dramodwyr o Gymru a Tsieina.

Yn ogystal â chynhyrchiadau cyffrous a digwyddiadau byw, bydd ein sinema yn dangos nifer o wahanol ffilmiau Tsieinïaidd drwy gydol y penwythnos. Ar y dydd Sadwrn, mwynhewch gerddoriaeth fyw a digwyddiadau yn y cyntedd, a chymerwch ran mewn gweithdai crefft, addas i’r teulu i gyd ac yn rhad ac am ddim. Croeso i Flwyddyn y Ci!

Gallwch weld copi electronig o'r rhaglen yma

Tocyn Gweld Mwy
Arbed eich arian, a gweld mwy! Am £12 cewch fynediad i 2 digwyddiad byw ac 1 ffilm ar Sadwrn 17eg Chwefror.

Cynhyrchwyd a’i guradwyd gan Gwmni Theatr Invertigo a Pontio.  
 

...

The Gentle Good:
Y Bardd Anfarwol

Nos Wener 16 Chwefror, 8pm

...

The Rice Paper Diaries

Francesca Rhydderch a Yan Ying
Dydd Sadwrn 17 Chwefror, 3-4pm

...

Orlando Warrior

Dydd Sadwrn 17 Chwefror
4.30-5.15pm

...

Lladron a Llanc

Nos Sadwrn 17 Chwefror, 7-8pm

...
Digwyddiadau Eraill

16-18 Chwefror