Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Nos Fawrth 4 Mehefin
   7.30pm
   Theatr Bryn Terfel
   £13 / £11 gostyngiadau
   Yn ystod ymweliad Ballet
   Cymru, bydd gwaith
   cymunedol yn cael ei
   gynnal mewn
   partneriaeth â Pontio.

Ballet Cymru

Romeo a Juliet

Cynhyrchiad Dawns Graddfa Fawr Orau, Gwobrau Theatr Cymru

From forth the fatal loins of these two foes
A pair of star-crossed lovers take their life


Mae Ballet Cymru, cwmni sydd wedi ennill gwobr y Critics' Circle, yn cyflwyno addasiad rhyfeddol o gampwaith Shakespeare “Romeo and Juliet”.

Trwy gyfrwng coreograffi dramatig a thelynegol ceir ymladd dwys, deuawdau angerddol a themâu byd-eang. Mae gwisgoedd gwych a thafluniau fideo anhygoel yn creu byd o berygl a chyffro lle mae dau gariad ifanc yn cael eu dal mewn hen gweryl oesol. Mae Romeo a Juliet yn waith ar y cyd dynamig ac unigryw rhwng tri o sefydliadau celfyddydau amlycaf Cymru, Ballet Cymru, Coreo Cymru a Glan yr Afon yng Nghasnewydd.

Yn Romeo a Juliet ceir gwisgoedd gan Georg Meyer-Wiel a astudiodd yn y Coleg Celf Brenhinol ac sydd wedi creu gwisgoedd i rai o gwmnïau mwyaf blaenllaw'r byd, gan gynnwys Cwmni Dawns Rambert a Theatr Ddawns Awstralia.