Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Nos Wener 10 Mai
   7.30pm
   Theatr Bryn Terfel
   £13/£11 gostyngiadau


Mewn cydweithrediad â PYST

Lleuwen a'r Band

Mae’n bleser gennym groesawu Lleuwen i Pontio ym mis Mai fel un o bedwar perfformiad ar y daith yma.


Yn chwarae’n fyw gyda’i band, bydd hwn yn gyfle i chi wrando arni’n canu caneuon oddi ar ei halbwm ysgytwol ac ysbrydoledig, Gwn Glân a Beibl Budr, sydd allan rŵan gan Recordiau Sain.

Ceir amrywiaeth eang yma, o’r gân syml ‘Bendigeidfran’, a ysgrifennodd i’w phlant y bore wedi pleidlais Brexit, i ganeuon yn ymdrin â dibyniaeth, ysbrydiaeth, twf trefol a chrebachu cefn gwlad: traffig lôn, traffig ffôn a thraffig meddwl. Mae Lleuwen hefyd yn troi at hen emynau – alawon a geiriau sydd yn 300 oed a hŷn - i’w helpu i fynegi pryderon cymdeithas heddiw a gwneud synnwyr ohonynt.

“Dyma albwm dywyll, dirdynnol; mae’n gynnil ac yn treiddio i’ch cwsg, yn tarfu ar eich breuddwydion; mae’n gampwaith ac mi fydd yn glasur.” - Angharad Penrhyn Jones, O'r Pedwar Gwynt

Llun: Emyr Young