Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Nos Wener 1 Chwefror
   8pm
   Theatr Bryn Terfel
   Bargen gynnar: £12/£11
   £14/£13


Manteisiwch ar docynnau bargen gynnar nes Dydd Gwener 18 Ionawr.

Cabaret Pontio yn cyflwyno

Bardd

Yn dilyn llwyddiant ysgubol eu sioe gyntaf ym Mehefin 2018, mae Bardd yn ôl gyda dwy set ryfeddol lle maent yn dod ag elfennau o gerddoriaeth fyd-eang ynghyd yn eu dull unigryw eu hunain.

Gan gynnwys Barddoniaeth Lafar Martin Daws (Bardd Pobl Ifanc Cymru 2013-16)ac Emceeing Mr Phormula (Pencampwr Lwpio Dwbl Cymru 2016/18), mae Bardd yn seilio eu synau arbennig ar gerddoriaeth ailadroddus Kalimba Martin, sy'n efelychu'r delyn, ac athrylith dechnegol Mr Phormula fel beatbox dynol a lwpiwr byw. O'r sylfaen Hip Hop hon, mae cerddgarwch byd-eang y cydweithio hwn yn cael ei ymestyn i gynnwys Jas, Gwerin, Afro-Funk a Drwm a Bas gan offerynwyr dawnus sy'n feistri ar sawl offeryn, sef Neil Yates (Trwmped / Bas Trydan) a Henry Horrell (Gitâr / Allweddellau / Telyn).

Cynhyrchir gyda chefnogaeth Pontio