Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
Llun: Idil Sukan
    Gwener 6 Mawrth
   8pm
   Stiwdio
   £12.50
   £10 gostyngiadau

Little Wander yn cyflwyno

Jen Brister: Under Privilege


Mae ganddi bopeth: gwraig, plant, cartref a swydd y mae’n ei charu (weithiau!) Cyfelly, be sydd ganddi i gwyno amdano? Ymunwch â Jen wrth iddi drafod y testun dadleuol ‘braint’. Pwy sy’n freintiedig? A phwy sydd ddim? A pham bod pobl yn gwadu eu bod yn freintiedig?


16+

**** "Blisteringly funny" (List)
***** - The Sunday Times
***** - Theatre Weekly
***** - Short Com