Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
 

   Nos Sadwrn 27 Ebrill
   7.30pm
   Theatr Bryn Terfel
   £14 / £12 dros 60 / £5
   myfyrwyr a dan 18   Bydd Pontio ac Ysgol
   Gerddoriaeth Prifysgol Bangor
   hefyd yn cynnal dosbarth
   meistr gydag Elin Manahan
   Thomas
.

Dathlu Dawn Dilys Elwyn-Edwards

Cyngerdd gyda'r soprano Elin Manahan Thomas, y Prifardd a Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn a Chôr Siambr Prifysgol Bangor

Mae’n bleser gennym roi lle amlwg ar ddydd Gŵyl Dewi i un o gyfansoddwyr enwocaf ei chyfnod ac uchaf ei pharch ym myd y gân Gymraeg - Dilys Elwyn-Edwards - a hynny ar gynffon blwyddyn pryd y byddai wedi dathlu ei phen-blwydd yn gant oed.

Wedi ei geni yn Nolgellau fe astudiodd y grefft o gyfansoddi gyda’r cyfansoddwr Seisnig Herbert Howells cyn treulio y rhan fwyaf o’i hoes yng Nghaernarfon, ar lannau’r Fenai, lle cynhyrchodd gasgliad bychan o gyfansoddiadau lleisiol cain.

Heno, cawn gyfle i glywed detholiad o’r caneuon hyn yn cael eu perfformio gan y soprano Elin Manahan Thomas, sy'n cynnwys Caneuon Gwynedd a Chaneuon y Tri Aderyn. Maent oll yn osodiadau o gerddi gan feirdd mwya’n cenedl, yn eu plith R. Williams Parry, T. Gwynn Jones, Dic Jones, Gwyn Thomas a Saunders Lewis.

Yn ystod y noson cawn ddarlleniadau gan ein Bardd Cenedlaethol, Ifor ap Glyn, ynghyd â cherdd a chân wedi eu comisiynu’n arbennig gan Ifor ap Glyn a’r cyfansoddwr Geraint Lewis i nodi’r achlysur.