Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Nos Wener 9 Mawrth
   8pm

   Theatr Bryn Terfel
   £14/£13 gostyngiadau

Making Tracks a Cabaret Pontio yn cyflwyno

Chouk Bwa

Drymiau, barddoniaeth a pherlewyg o gefn gwlad vodou Haiti


Ensemble Mizik Rasin ('cerddoriaeth wreiddiau') draddodiadol o Haiti yw Chouk Bwa ac maent yn cyflwyno hanfod Vodou Haitïaidd heb unrhyw ffrils diangen. Mae eu cerddoriaeth yn codi'n donnau o offerynnau taro, lleisiau a dawns gan gyfleu cyffro'r foment a dim byd ond llawenydd unigryw y naturioldeb hwn y maent yn ei rannu â'i gilydd ac â'r gynulleidfa.

Gyda gwreiddiau dwfn yn nefodau crefyddol Vodún Gorllewin Affrica, mae eu repertoire yn gyfuniad o ganeuon traddodiadol a chyfansoddiadau gan y prif leisydd a'r bardd Jean-Claude 'Sambaton' Dorvil. Mae grym dathliadol eu sain eisoes wedi tanio cynulleidfaoedd mewn gwyliau o bwys ledled y byd, yn cynnwys Roskilde, WOMAD ac Amsterdam Roots.