Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
    Nos Wener 23 Tachwedd
   7.30pm
   Neuadd Prichard-Jones
   £15 / £13.50 dros 60 / £5
   myfyrwyr a dan 18
   £20/£15 Tocynnau Teulu


Jam yn y bar
Ymunwch â Jonathan Davies, Peryn Clement Davies, (Ensemble Cymru) a Band Jazz Tryfan am rywbeth bach ychwanegol yn dilyn y cyngerdd am 9.30pm ym mar Ffynnon, Pontio. Digwyddiad am ddim.

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Xian Zhang yn arwain Beethoven

Beethoven Symffoni Rhif 1
Weber Concerto Rhif 1 i’r Clarinét
Beethoven Symffoni Rhif 5
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC
Clarinet Robert Plane
Arweinydd Xian Zhang

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a'u Prif Arweinydd Gwadd, Xian Zhang, yn dychwelyd i Fangor gyda'r nesaf yn eu cyfres o gyngherddau a gynhelir ledled Cymru. Y tro yma byddant yn canolbwyntio ar weithiau cerddorfaol yr eiconig Ludvig van Beethoven.

Yn dilyn eu rhaglen wefreiddiol o waith Beethoven yn Neuadd Prichard-Jones yn 2017, yn yr ymweliad hwn byddant yn paru symffoni gyntaf arbrofol y cyfansoddwr gyda'i bumed symffoni eiconig, sy'n adnabyddus o'r nodau cyntaf un. Rhwng y ddwy symffoni hyn chwaraeir perl i'r adran chwythbren, sef Concerto Weber i'r Clarinét, a berfformir gan Brif Glarinetydd y Gerddorfa, Robert Plane.

Mae’n flin iawn gennym gyhoeddi na fydd Xian Zhang yn gallu arwain y cyngherddau hyn am ei bod hi’n sâl. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Ryan Bancroft am gamu i’r adwy ar fyr rybudd. Nodwch nad yw’r rhaglen wedi newid.