Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
 

   Nos Fercher 21 Chwefror
   7.30pm (rhagddangosiad)
   £14/£12 gostyngiadau
   
   Nos Iau 22 Chwefror
   7.30pm
   Dydd Gwener 23 Chwefror
   2pm a 7.30pm
   £15/£13 gostyngiadau

   Theatr Bryn Terfel


Sgwrs cyn sioe i rai'n dysgu
Cymraeg Nos Fercher, 21
Chwefror, 6.30pm
Stiwdio


Mae'r tocynnau AM DDIM
ond rhaid eu harchebu
ymlaen llaw

Sgwrs ar ôl y sioe Dydd Iau,
22 Chwefror Theatr Bryn Terfel

 

Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â Pontio

Y Tad

Trosiad Cymraeg gan GERAINT LØVGREEN
Cyfarwyddwr ARWEL GRUFFYDD

Mae ’na bethau rhyfedd yn digwydd o’n cwmpas ni. Wyt ti’m ’di sylwi?

Dyma stori ddirdynnol am ŵr sy’n methu deall yr hyn sy’n digwydd iddo pan fo’i gof yn dadfeilio, a merch sy’n ceisio dygymod â salwch ei thad.

Trosiad newydd i’r Gymraeg o Le Père, enillydd Gwobr Molière 2014 am y Ddrama Orau, ac enillydd cystadleuaeth Trosi Drama i’r Gymraeg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2016.

Dwi yn ’y nhŷ fy hun, tydw? Yndw? . . . Nach’dw?. . . ’Y nhŷ i ydi hwn, yndê?

Cast yn cynnwys: Dyfan Roberts, Catrin Mara, Dafydd Emyr, Fflur Medi Owen, Rhodri Siôn, Mirain Fflur.

Canllaw oed: 11+

Gostyngiad grŵp ar gael, holwch y Swyddfa Docynnau.

Bydd modd i’r di-Gymraeg ddilyn y perfformiad gydag ap Sibrwd. Manylion: theatr.cymru


Mae Prifysgol Bangor yn rhoi’r pwys mwyaf ar gynaliadwyedd. I lawer o bobl mae hyn yn awgrymu ein bod am wella’n hail-gylchu, arbed ynni neu hyrwyddo ynni gwyrdd. Wrth gwrs, mae’r rhain i gyd yn bwysig iawn ond i ni mae bod yn gynaliadwy yn golygu ystyried y darlun mawr – lle mae iechyd a lles a thegwch yn cael eu hystyried ochr yn ochr âc ystyriaethau amgylcheddol a llwyddiant ariannol. Drwy gydol Mis Chwefror 2018 mae Lab Cynaliadwyedd y Brifysgol yn cydweithio gyda Pontio ac eraill i ddathlu ein digwyddiadau fel ‘Carnifal Cynaliadwyedd’. Mae’r cynhyrchiad hwn yn rhan bwysig o’r dathlu ac yn ein hatgoffa o bwysigrwydd y celfyddydau i les ac iechyd unigolion a’r genedl. Am fwy o fanylion cysylltwch â’r Lab Cynaliadwyedd

180222Tad1