Archeb i Guest/Gwestai
Mae'ch basged siopa'n wag.
 

   Nos Fercher 21 Chwefror
   7.30pm (rhagddangosiad)
   £14/£12 gostyngiadau
   
   Nos Iau 22 Chwefror
   7.30pm
   Dydd Gwener 23 Chwefror
   2pm a 7.30pm
   £15/£13 gostyngiadau

   Theatr Bryn Terfel


Sgwrs cyn sioe i rai'n dysgu
Cymraeg Nos Fercher, 21
Chwefror, 6.30pm
Stiwdio


Mae'r tocynnau AM DDIM
ond rhaid eu harchebu
ymlaen llaw

Sgwrs ar ôl y sioe Dydd Iau,
22 Chwefror Theatr Bryn Terfel

 

Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â Pontio

Y Tad

Trosiad Cymraeg gan GERAINT LØVGREEN
Cyfarwyddwr ARWEL GRUFFYDD

Mae ’na bethau rhyfedd yn digwydd o’n cwmpas ni. Wyt ti’m ’di sylwi?

Dyma stori ddirdynnol am ŵr sy’n methu deall yr hyn sy’n digwydd iddo pan fo’i gof yn dadfeilio, a merch sy’n ceisio dygymod â salwch ei thad.

Trosiad newydd i’r Gymraeg o Le Père, enillydd Gwobr Molière 2014 am y Ddrama Orau, ac enillydd cystadleuaeth Trosi Drama i’r Gymraeg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2016.

Dwi yn ’y nhŷ fy hun, tydw? Yndw? . . . Nach’dw?. . . ’Y nhŷ i ydi hwn, yndê?

Cast yn cynnwys: Dyfan Roberts, Catrin Mara, Dafydd Emyr, Fflur Medi Owen, Rhodri Siôn, Mirain Fflur.

Canllaw oed: 11+

Gostyngiad grŵp ar gael, holwch y Swyddfa Docynnau.

Bydd modd i’r di-Gymraeg ddilyn y perfformiad gydag ap Sibrwd. Manylion: theatr.cymru